Chiang Mai Food

ความเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารในเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นเมืองที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยมนต์ขลังอันทรงเสน่ห์ ตราเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งศิลปะและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีคุณภาพ หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่งดงาม รวมไปถึงอาหารการกิน ของกลุ่มชนต่าง ๆ มากมาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาหารเหนือนั้นมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติของอาหารที่กลมกล่อม รสไม่จัด ไม่หวานและไม่เผ็ดมาก รับประทานง่าย วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักที่หาได้ง่ายทั่วไป ด้วยเพราะเชียงใหม่นั้นเป็นแหล่งศูนย์รวมทรัพยากรอาหารที่สำคัญของประเทศ อาหารส่วนใหญ่จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีความสด ใหม่ และน่ารับประทาน

เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งศูนย์กลางของ Farming System ที่มีคุณภาพ

การเดินทางเป็นการเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดอาหาร เชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ น้ำ ข้าว และอาหารการกินไม่เคยขาดแคลน เป็นแหล่งกำเนิดอาหารออแกนิคแหล่งใหญ่ของประเทศไทย และยิ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยในการจัดการการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตระหนักถึงแนวทางเกษตรปลอดภัยและให้ความสำคัญต่ออาหารสุขภาพและการกินดีมีสุข ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอันเป็นแนวโน้วที่เจริญก้าวหน้าและมีชื่อขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องของผลผลิตที่มีคุณภาพที่ใช้ในการประกอบอาหาร

มืองเชียงใหม่ มี Story of Food ที่หลากหลายและน่าประทับใจ

การผสมผสานวัฒนธรรม ประเพณี การดำรงชีวิตและศาสนา มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในแถบพื้นที่ท้องถิ่นทางภาคเหนือมักจะมีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เกือบทุกเดือน ซึ่งแต่ละช่วงของเหตุการณ์นั้น ๆ ก็มักจะมีการเชื่อมโยงอาหารการกิน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความลงตัวอย่างงดงาม เช่นประเพณีวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของคนล้านนา จะนิยมกินแกงขนุน เพื่อเป็นเคล็ดว่าให้สมาชิกในครอบครัวเกื้อหนุนจุนเจือกัน ร่วมกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน พ้องกับชื่อของขนุนที่นับว่าเป็นอาหารมงคลที่มีในแทบทุกประเพณีของคนล้านนา เป็นต้น อาหารหนึ่งจานรวบรวมเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาเข้ากับวัฒนธรรมการกิน เป็นการสร้างสรรค์ความดื่มด่ำให้เกิดการสัมผัสรสชาติอาหารที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นมากกว่าอาหารเสมอ

เมืองเชียงใหม่ มีความเป็น Creative Industries ที่หลากหลายและน่าสนใจ

เชียงใหม่มีต้นทุนของอุตสาหกรรม เมือง เศรษฐกิจ และ ย่านสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์กับความเป็น Creative Industries มีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง มีวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อุดมไปด้วยทรัพยากรที่จำเป็นต่าง ๆ มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรมล้านนา ระบบเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหารได้

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอับดับต้น ๆ ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย

มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสนใจเรื่องของ Sustainable Tourism เป็นหลัก

เมืองเชียงใหม่มีการสนับสนุนจากหลาย ๆ ภาคส่วนในการเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนอยู่บนฐานของการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการอนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการปกป้องมรดกทางอาหารท้องถิ่นให้คงอยู่และคงความเป็นอัตลักษณ์ตามต้นฉบับ สามารถนำมาสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง เกิดเป็นความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและอยากมาอีกหลาย ๆ ครั้ง