วัตถุประสงค์

               โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้นักท่องเที่ยวนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น “คิดถึงเชียงใหม่” จึงเป็นที่มาของแนวทางในพัฒนาเอกลักษณ์ของล้านนาเชียงใหม่ ให้โดดเด่น มีความน่าสนใจ และเป็นจังหวัดแรกนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาหลังจากผ่านวิกฤต Covid-19

INTRO OF LANNA GASTRONOMY

Link : LANNA Gastronomy – YouTube

LANNA Gastronomy – EP.1

Link : EP01-LANNA Gastronomy – YouTube

LANNA Gastronomy – EP.2

Link : EP02-LANNA Gastronomy – YouTube

LANNA Gastronomy – EP.3

Link : EP03-LANNA Gastronomy – YouTube

LANNA Gastronomy – EP.4

Link : EP04 LANNA Gastronomy – YouTube

LANNA Gastronomy-Huen Phen

Link : LANNA Gastronomy H P – YouTube

LANNA Gastronomy-แสนคำ เทอร์เรส 

Link : LANNA Gastronomy-แสนคำ – YouTube

LANNA Gastronomy-ก๋องคำอาหารพื้นเมือง

Link : LANNA Gastronomy-ก๋องคำ – YouTube

LANNA Gastronomy-GOOD VIEW

Link : LANNA Gastronomy- G V – YouTube

LANNA Gastronomy-Ontai Farm

Link : LANNA Gastronomy-O F – YouTube

LANNA Gastronomy-L éléphant

Link : LANNA Gastronomy-L él – YouTube

LANNA Gastronomy-Nasi Jumpru

Link : LANNA Gastronomy-N J – YouTube

LANNA Gastronomy -Pulcinella

Link : LANNA Gastronomy – P – YouTube

LANNA Gastronomy -Euang Kam Sai

Link : LANNA Gastronomy -E K S – YouTube

LANNA Gastronomy-Sweet Ink grill&fusion

Link : LANNA Gastronomy- S I G – YouTube

LANNA Gastronomy-Raming Tea House Siam Celadon

Link : LANNA Gastronomy T H S C – YouTube

LANNA Gastronomy-ลาบต้นยาง

Link : LANNA Gastronomy-ลาบ – YouTube

LANNA Gastronomy-Goodsouls Kitchen

Link : LANNA Gastronomy- G K – YouTube