ประชาสัมพันธ์ : 087-7266771 

ประสานงาน : 093-1902293

น้ำผึ้ง Bee Product Thailand

             ผลิตภัณฑ์ผึ้งจาก Bee Product Thai มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและเป็นผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ดีต่อสุขภาพ ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ผู้เลี้ยงผึ้งในเครือข่ายของบริษัทต้องผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากห้องตรวจปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ผลิตและควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานระดับสากล โดยยังคงคุณค่าของผึ้งอยู่ มีการใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ผึ้งจากธรรมชาติที่มีคุณภาพภายใต้นโยบาย “Green Clean & Safety”เพื่อให้ลูกค้าได้ได้รับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ผึ้งจาก Bee Product Thai ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ประสิทธิภาพจากรางวัลต่างๆมาโดยตลอด เช่น รางวัล Prime Minister’s Export Award 2018 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 1 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

Kanvela Thai Craft Chocolate

            เป็นร้านที่มีชื่อเสียงทางด้านคราฟท์ช็อกโกแลตโดยเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ จากต้นโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นโกโก้ไปจนถึงออกผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและยังมีการศึกษา ค้นคว้า ทดลองเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับผลผลิตในประเทศไทย เพื่อดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการการันตีจากรางวัลระดับนานาชาติมากมาย เช่น International Rising Star Award ปี 2021 จาก Academy of Chocolate ประเทศอังกฤษ

            จากการวิจัย ค้นคว้าทดลองเพื่อค้นหาสายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมนั้นส่งผลให้ได้วัตถุดิบที่ให้ผลลัพธ์ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีรสชาติหลากหลาย ได้ร่วมมือกับเกษตรกรและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตที่มีความยั่งยืนในระยะยาวและเป็นการยกระดับผลผลิตโกโก้จากประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย

            ด้วยประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจึงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตและดูแลคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางนั้น ทำให้สามารถเน้นผลผลิตจากธรรมชาติได้ ผ่านการเติมแต่งที่มีความสร้างสรรค์ สนุกสนาน น่าค้นหาจนกลายมาเป็นเสน่ห์ของคราฟท์ช็อกโกแลตในแบบของกานเวลา ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์ที่เกี่ยวกับด้านคราฟท์ช็อกโกแลตมาเยี่ยมชมและชิมผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์น่าค้นหาที่มาจากฝีมือของคนไทย

ชาปู่หมื่น อาปาที

          คำว่า อาปา หมายถึง พ่อ ในภาษาลาหู่ เป็นการผลิตแบรนด์เพื่อสนับสนุนคนในชุมชนที่ดอยปู่หมื่นโดยใช้วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิม เนื่องจากดอยปู่หมื่นมีความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เหมาะแก่การปลูกต้นชา ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดี มีกลิ่นและรสชาติดีเยี่ยม การผลิตผลิตภัณฑ์ชานั้นเกิดจากการใส่ใจการผลิตตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงมือลูกค้า ปราศจากสารเคมี เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติกับชาที่มีคุณภาพมากที่สุด 

วิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยเมืองป้าว บ้านขวัญประชา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่          

        เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 สูตรการทำน้ำอ้อยเป็นสูตรภูมีปัญญาชาวบ้าน กลุ่มชาวบ้านมีรายได้หลักมาจากลำไย จึงหารายได้จากการทำน้ำอ้อยเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้คนในกลุ่มมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม จุดเด่นของน้ำอ้อยเมืองป้าว บ้านขวัญประชา คือ มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น เป็นที่ต้องการของตลาด ถ้ามาถึงเมืองป้าวต้องนึกถึงน้ำอ้อยเมืองป้าว สำหรับชงกาแฟโดยตรง

มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง

         ผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง สำหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือได้ว่านวัตกรรมใหม่ในการทำอาหารจากธรรมชาติ 100% ไม่มีการแต่งเดิมสารเคมีและไม่มีวัตถุกันเสีย สามารถเก็บในลักษณะแช่แข็งได้นานถึง 2 ปี และแช่เย็นได้นานถึง 3 เดือน โดยยังมีกลิ่น รสชาติที่ไม่ต่างจากมะนาวคั้นสดและสะดวกในการใช้งาน

         ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด พัฒนากระบวนการยืดอายุน้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็งแบรนด์ “มะนีมะนาว” เดิมการผลิตน้ำมะนาวนั้นยังมีจุดอ่อน คือ ไม่สามารถขยายการจำหน่ายไปยังผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้บริโภคทั่วไปเพราะเรื่องของอายุการใช้งานหลังนำออกจากห้องแช่แข็งสั้น จึงได้ร่วมมือกับทีมวิจัยในการคิดค้นกระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์และสร้างจุดแข็งของแบรนด์มะนีมะนาวในเรื่องรสชาติและกลิ่นที่เทียบเคียงกับน้ำมะนาวคั้นสดเอาไว้ ผลงานการวิจัยกระบวนการยืดอายุน้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็งแบรนด์มะนีมะนาวเป็นหนึ่งในผลงานที่เผยแพร่ใน “งานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC2022)” ภายใต้หัวข้องาน “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

        เนื่องจากมะนาวที่ใช้ผลิตเป็นมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติ ซึ่งเกษตรกรไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและปัญหาความผันผวนราคาตลาด บริษัทภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงทำสัญญารับซื้อขายกับเกษตรกรเครือข่ายในภาคเหนือ ให้ผลิตมะนาวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย แล้วจัดส่งให้แก่บริษัทเพื่อนำผลผลิตมะนาวคุณภาพดีมาใช้ผลิต การยกระดับผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคที่มีทางเลือกในการบริโภค เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น